СТРУЧНА ДОКУМЕНТА

ОБУКА НЕГОВАТЕЉИЦА
УСЛУГА ПРЕДАХ ЗА ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА
           
СМЕРНИЦЕ ЗА СРОДНИЧКО ХРАНИТЕЉСТВО
СМЕРНИЦЕ ЗА ПОВРЕМЕНИ ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ
             
СМЕРНИЦЕ ЗА РАЗВОЈ УРГЕНТНОГ ХРАНИТЕЉСТВА
ПОМОЋ У КУЋИ ЗА ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
           
АНАЛИЗА РОДНЕ ОСЕТЉИВОСТИ
УСЛУГЕ ДОМСКОГ СМЕШТАЈА ЗА
ОДРАСЛЕ И СТАРИЈЕ У АПВ
SMERNICE ZA INTERNI MONITORING I EVALUACIJU
               
КУЛТУРНО КОМПЕТЕНТНА ПРАКСА У СЗ
Модел захтева за стручном подршком