Извештаји о раду 2021

Документа можете преузети кликом на линкове испод.

ОБЈЕДИЊЕНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЛОКАЛНИХ ПРУЖАЛАЦА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У АП ВОЈВОДИНИ ЗА 2021. ГОДИНУ

ОБЈЕДИЊЕНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЛОКАЛНИХ ПРУЖАЛАЦА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У АП ВОЈВОДИНИ ЗА 2021. ГОДИНУ

ОБЈЕДИЊЕНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЛОКАЛНИХ ПРУЖАЛАЦА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У АП ВОЈВОДИНИ ЗА 2021. ГОДИНУ

ОБЈЕДИЊЕНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЛОКАЛНИХ ПРУЖАЛАЦА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У АП ВОЈВОДИНИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Обједињени извештај о раду Центара за породични смештај и усвојење у АП Војводини за 2021. годину