Правилници ПЗСЗ

Документа можете преузети кликом на линкове испод.

Правилник о организацији и систематизацији послова радних места ПЗСЗ.

Правилник о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији послова радних места ПЗСЗ.

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у ПЗСЗ.