ЗАПОСЛЕНИ


 МАЈА МИЉКОВИЋ

Директорка

060 340 33 23

maja.miljkovic@pzsz.gov.rs


ТАТИЈАНА ГРНЧАРСКИ

Саветница за социјалну заштиту

060  340 30 90

grncarski@pzsz.gov.rs


МАЈА ДУМНИЋ

Саветница за социјалну заштиту

060 340 30 82

dumnic.m@pzsz.gov.rs


ВЕСНА ДАВИДОВИЋ

Саветница за социјалну заштиту

060 340 30 97

vesna.davidovic@pzsz.gov.rs


САЊА ГРМУША

Саветница за социјалну заштиту

060 340 30 85

grmusa@pzsz.gov.rs


НАТАША МИЛИЋ - ТЕОФИЛОВИЋ

Саветница за социјалну заштиту

060 340 30 87

milic.teofilovic@pzsz.gov.rs


ЈАСМИНА РАДИВОЈЕВИЋ

Саветница за социјалну заштиту

060 340 30 99

jasmina.radivojevic@pzsz.gov.rs


ЛАЈЧО ЧАБРИЋ

Саветник за социјалну заштиту

060 340 30 83

lajco.cabric@pzsz.gov.rs


МАРИНА КНЕЖЕВИЋ

Саветница за социјалну заштиту

060 340 30 81

marina.knezevic@pzsz.gov.rs


МАРИНА ВУКОТИЋ

Самостална саветница за истраживачке послове

060 340 30 88

marina.vukotic@pzsz.gov.rs


 АЛЕКСАНДРА РАИЧЕВИЋ

Самостална саветница за истраживачке послове

060 340 30 96

aleksandra.raicevic@pzsz.gov.rs


 БОЈАНА ТАТОВИЋ БОЈОВИЋ

Саветница за информисање, промоцију и подршку

060 340 30 89

bojanatatovicbojovic@pzsz.gov.rs


СНЕЖАНА ЂОРИЋ

Саветница за професионалну обуку

060 340 30 84

s.djoric@pzsz.gov.rs


 ЧЕДОМИР ЖИЛОВИЋ

Руководилац финансијско-рачуноводствених послова

060 340 30 92

zilovic@pzsz.gov.rs


МИРЈАНА МИЛОШЕВИЋ

Референт за финансијско – рачуноводствене послове

060 340 30 91

mirjana.milosevic@pzsz.gov.rs


ЗОРАН ДУКИЋ

Возач

060 340 30 86

zoran.dukic@pzsz.gov.rs

Докуменaт можете преузети кликом на линк испод.