Контакт

Покрајински завод за социјалну заштиту

Адреса седишта

Булевар Михајла Пупина 25. 21101 Нови Сад, Србија

Адреса е-поште

office@pzsz.gov.rs

ПИБ

104466557

Телефони / Факс

021/425-836
021/425-854

Матични број

08860076

ЈБКЈС

80054

Нађите нас и на друштвеним мрежама

Овде нас можете контактирати и путем друштвених мрежа.

Контакт особе

Сања Грмуша

Саветница за социјалну заштиту

Лице овлашћено за поступање
по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја


060/340-30-85

Сања Грмуша

Саветница за социјалну заштиту

Лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем, у складу са Законом о заштити узбуњивача


060/340-30-85

Зоран Дукић

Лице задужено за контролу забране пушења у радном простору Покрајинског завода за социјалну заштиту

Бојана Татовић Бојовић

Саветница за информисање, промоцију и подршку

Лице овлашћено за уређивање
садржаја web презентације