Лична карта ПЗСЗ

Лична карта ПЗСЗ

Покрајински завод за социјалну заштиту основан је 2005. године као установа социјалне заштите ради праћења, унапређивања праксе социјалне заштите, подстицања развоја и обављања истраживачких и других послова у области социјалне заштите.

Покрајински завод за социјалну заштиту

Адреса седишта

Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25.

Адреса е-поште

office@pzsz.gov.rs

ПИБ

104466557

Телефони / Факс

021/425-836
021/425-854

Матични број

08860076

ЈБКЈС

80054

Визија

Визија Завода је развијен и ефикасан систем социјалне заштите који уважава људска права, задовољава стварне потребе људи и омогућава њихову социјалну укљученост.

Мисија

Оснаживањем актера и учешћем у креирању политика доприносимо унапређењу система социјалне заштите ради добробити грађана и грађанки у АП Војводини.

0
Година рада
0
Запослених
Преко 0
Стручних подршки и супервизија
Преко 0
Aнализа и истраживања
Преко 0
Одржаних акредитованих обука