Истраживачко аналитички рад

Стручна подршка пружаоцима услуга

Професионална обука

Информисање, промоција и подршка

 
Мапа пружаоца услуга
Мапа пружалаца услуга
Календар догађаја
 
 

О НАМА

Визија

Визија Завода је развијен и ефикасан систем социјалне заштите који уважава људска права, задовољава стварне потребе људи и омогућава њихову социјалну укљученост.

Мисија

Доприносимо унапређењу система социјалне заштите оснаживањем свих актера ради добробити људи у АП Војводини.