Стручне посете домовима за децу 

Представнице Покрајинског завода за социјалну заштиту су обавиле стручне посете установама за децу и младе.

Покрајински завод за социјалну заштиту је Акционим планом за 2017 годину планирао радне посете установама за децу без родитељског старања на територији АП Војводине у циљу сагледавања актуелног стања , те прилика и могућности за даљи развој установа.
Један од циљева посете био је и сагледавање потребе за подршком установи од стране Покрајинског завода и дефинисање модалитета сарадње у наредном периоду.
Радне посете установама за децу без родитељског старања на територији АП Војводине су одржане у следећим терминима:
1.  Дечије село “Милорад Павловић Сремска Каменица  06.06.2017
2. “Вера Радивојевић” Бела Црква  08.06.2017
3.  Дом за децу “Мика Антић Сомбор” 10.06. 2017
4. “Споменак” Панчево 12.06.2017

Радну посету су водили: директор Татијана Грнчарски и саветнице за социјалну заштиту Маја Думноћ и Анђелија Ђоловић

У складу са Акционим планом Покрајинског завода за социјалну заштиту за 2017. годину је планиран и састанак са директорима установа за децу и младе 28.06.2017. године у просторијама Покрајинског завода за социјалну заштиту.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.