Одржан први састанак Радне групе за израду Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуге интензивне подршке породицама са децом

У Београду дана 27. јуна 2024.године одржан је први састанак Радне групе за израду Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуге интензивне подршке породицама са децом.

Састанак је отворила в.д. помоћника министра за рад, запошљавање борачка и социјална питања др Марина Видојевић која је указала на значај и потребу развоја услуге подршке породицама са децом и важност доношење правилника за ову услугу.

УНИЦЕФ консултант, Катлин Брашић представила је искуства других земаља у пружању услуге интензивне подршке породици и дала осврт на развој ове услуге у Србији.

На првом састанку Радна група је усагласила даљи приступ и кораке у изради новог Правилника тј. усвојила план рада Радне групе у наредних пет месеци.

Као представник Покрајинског завода радној групи као члан присуствовала је саветница за социјалну заштиту Маја Думнић.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.