Стручна посета Центру за социјални рад Пећинци

“Дана 24. и 25.09.2020. године саветнице за социјалну заштиту Покрајинског завода за социјалну заштиту реализовале су стручну посету Центру за социјални рад Пећинци. Циљ стручне посете био је проценастручног рада, сагледавање потребе за стручном подршком, као и давање препорука за унапређење рада у појединачним случајевима деце без родитељског старања узраста до 10 година на породичном смештају.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.