Стручна посета Центру за породични смештај и усвојење Суботица

На захтев за стручном подршком Центра за породични смештај и усвојење Суботица, дана 05. 10. 2021. године у просторијама Центра за породични смештај и усвојење Суботица организована је стручна посета Покрајинског завода за социјалну заштиту.

Циљ састанка био је упознавање са актуелним приликама и организацијом рада у Центру за породични смештај и усвојење Суботица, сагледавање конкретних области у којима им је потребна стручна подршка Покрајинског завода за социјалну заштиту и договор о елементима за израду плана стручне подршке тј. договор о областима подршке, начину пружања и динамици реализацији стручне подршке.

На иницијативу Покрајинског завода за социјалну заштиту, 15. 10. 2021. године одржан је још један радни састанак на коме су поред представника Покрајинског завода за социјалну заштиту и представника Центра за породични смештај и усвојење, присуствовали и представници Центра за социјални рад Суботица.

Циљ састанка био је конкретизација договора о начину сарадње две установе (Центра за породични смештај и усвојење Суботица и Центра за социјални рад Суботица) , а у циљу обезбеђивања континуитета у праћењу и заштити деце и младих на породичном смештају на територији града Суботице.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.