Стратешки план Покрајинског завода за социјалну заштиту за период од 2022-2026 године

Стратешко планирање је процес који помаже организацији да планира своје будуће активности, утврди приоритете, ефикасно расподељује средства и прати напредак у односу на утврђене стратешке циљеве.

Покрајински завод за социјалну заштиту је, у протеклом периоду свог рада, сачинио и реализовао три стратешка документа. Процес израде четвртог Стратешког плана Покрајинског завода за социјалну заштиту за период од 2022-2026 године започет је процесом евалуације претходног Стратешког документа (2016-2020 године). На основу анализе података добијених анкетирањем представника установа и организација социјалне заштите на територији АП Војводине и представника релевантних партнерских организација и органа, као и анализом релевантне документације Покрајинског завода за социјалну заштиту сачињен је извештај о евалуацији који је представљао почетни инпут за процес израде новог документа.

Процес стратешког планирања у Покрајинском заводу за социјалну заштиту одвијао се у оквиру интерактивних радионица са запосленима, а такође организован је и консултативни састанак са заинтресованим странама које су активно партиципирале у финализовању документа указивањем на потребе у систему социјалне заштите и приоритете у даљем деловању Покрајинског завода за социјалну заштиту.

Стратешки план за период 2022-2026 сачињен је у потпуности интерним ресурсима и резултат је тимске сарадње и ангажовања свих запослених у Покрајинском заводу за социјалну заштиту а можете га прочитати ОВДЕ.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.