Састанак Радне групе за израду четвртог и петог периодичног извештаја о примени Конвенције о правима детета Уједињених нација

Представница ПЗСЗ је дана 26. новембра 2021.године у Београду присуствовала првом састанку Радне групе за израду четвртог и петог периодичног извештаја о примени Конвенције о правима детета Уједињених нација.

Циљ овог састанка је представљање методологије и динамике израде периодичног извештаја, као и подела надлежности између органа и институција који су задужени за спровођење препорука.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.