Реализоване едукације без провере знања „Радно окупациона терапија у установама за одрасле и старије“

Покрајински завод за социјалну заштиту у оквиру програма стручне подршке установама за смештај корисника у АП Војводини, организовао је и реализовао две едукације без провере знања са темом „Радно окупациона терапија у установама за одрасле и старије“.

Едукације су одржане: 21.02.2019 године у Дому за одрасле и старије у Апатину и 22.02.2019 године у Геронтолошком центру у Суботици. Стручном скупу присуствовали су стручни радници из установа за одрасле и старије у јавном и приватном сектору на територији АП Војводине као и стручни сарадници – радни терапеути и радни инструктори као сарадници у социјалној заштити. Циљ стручног скупа био је проширивање знања и вештина о радно окупационој терапији у установама за одрасле и старије, као и међусобно повезивање и умрежавање стручних радника и стручних сарадника и размена искустава у реализацији радно окупационих активности.

 

 

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.