Реализована едукација без провере знања „Процена потреба одраслих и старих у установама социјалне заштите“

Саветнице за социјалну заштиту  су реализовале едукацију без провере знања на тему  „Процена потреба одраслих и старих у установама социјалне заштите“ са циљем унапређења квалитета стручног рада у установама које пружају услугу домског смештаја. Прва едукација је одржана 13.06.2018. године у просторијама дома за старе „Villa Ancora“  за стручне раднике следећих установа:  Геронтолошки центар Сомбор,  Апатин, Нови Кнежевац,  Кула, Врбас, Мол, Суботица иредставници приватних пружаоца услуге домског смештаја Палић, Келебија и Кањижа и стручни радници дома за душевно оболела лица из Чуруга.

Друга едукација 14.06.2018. године одржана је у Геронтолошком центру у Вршцу, за стручне раднике следећих установа: Геронтолошки центар Вршац, Зрењанин, Бачка Паланка,  Бечеј, Панчево, представници приватних пружаоца услуге домског смештаја из Петроварадина и Ветерника и из дома за душевно оболела лица Нови Бечеј и дома за душевно оболела лица Стари Лец.

 

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.