Представљање кључних налаза и препорука Фонда „Европски послови“ АП Војводине

Представница Покрајинског завода за социјалну заштиту, Александра Раичевић је присуствовала представљању кључних налаза и препорука Фонда „Европски послови“ АП Војводине у Научно -технолошком парку у Новом Саду данас 15. 07 .2022. године.

Препоруке у документу омогућавају јасније дефинисање развојних политика на регионалном нивоу, кроз одрживо коришћење и унапређење постојећих локалних потенцијала а имајућу у виду и доступност екстерних извора финансирања.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.