„Перцепција конфликата и понашање у конфликтним ситуацијама“

У складу са акционим планом за 2019. годину представнице Покрајинског завода за социјалну заштиту одржале су едукацију на тему „Перцепција конфликата и понашање у конфликтним ситуацијама“.
Домаћин скупа је био ЦСР Бачка Паланка, едукација је одржана 23.04.2019. године, у просторијама одмаралишта Црвеног крста „Багремара“.
На едукацији су присуствовали стручни радници из осам центара за социјални рад и то из Апатина, Врбаса, Бачке Паланке, Оџака, Бачке Тополе, Малог Иђоша, Србобрана и Бачког Петровца.
Едукација је имала за циљ да кроз вежбе и активно учешће, стручни радници стекну вештине и знања за ефикасније управљању конфликтима, као и да препознају свој стил понашања у конфликтним ситуацијама.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.