Округли сто за супервизоре у ЦСР Шид

У организацији ЦСР Шид 28.02.2019. одржана је прва групна супервизија групе 4 у 2019. години у форми округлог стола под називом ,,Смештај малолетног лица без пратње родитеља/мигранта у хранитељску породицу из угла супервизора’’. Присуствовали су супервизори  ЦСР Ириг, Сремска Митровица, Рума, Пећинци, Стара Пазова, Шид, директорка и саветница ПЗСЗ.

Супервизорка ЦСР Шид је у првом делу упознала учеснике са проблематиком миграција, мигрантске кризе и искуством ЦСР Шид у раду са децом мигрантима без пратње родитеља, што је послужило као основа за дискусију о искуствима других општина и градова који су имали слична искуства.

У  другом делу групи се прикључила хранитељица, која је у два наврата примила на смештај малолетнике мигранте и учесници су имали прилику да се информишу о проблемима и позитивном праксом у раду са овом циљном групом. Овај стручни скуп је био квалитетно организован и реализован. Следећи стручни скуп супервизијске групе 4 ће се одржати у ЦСР Инђија.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.