Округли сто за супервизоре у ЦСР Нова Црња

У организацији ЦСР Нова Црња 21.02.2018. одржана је прва групна супервизија групе 1 у 2018. години у форми округлог стола под називом „Рад са децом са поремећајем у понашању – тешкоће, смернице иницијатива“. Присуствовали су супервизори  ЦСР Жабаљ и Тител, Кикинда, Бачка Паланка, Кањижа, Темерин, Бечеј, Чока, Нови Кнежевац, Нова Црња, Сечањ, директорица ЦСР Житиште и саветницa ПЗСЗ. На почетку супервизоре је поздравила директорица ЦСР Нова Црња  Љиљана Пузовић Ковачевић.

У првом делу je супервизор ЦСР Нова Црња упознао супервизоре са релевантним карактеристикама деце и младих са сметњама у понашању, разликама у приступу  медицинског и социјалног модела стручног рада и искуствима  ЦСР Нова Црња у раду са децом и младима са проблемом у понашању.

У другом делу је представљен комплексан случај ЦСР Нова Црња, са свим проблемима и дилемама у раду, који је послужио као основа за дискусију.  Истакнут је врло значајан проблем недостатака доступних дечијих психијатра у већини општина у Војводини, који није могуће решити без системских решења у здравству.  У дискусији која је била врло квалитетна и креативна истакнути су проблеми, дилеме и позитивна искуства у раду на случајевима, који се баве овом категоријом деце и младих. Резултати ове дискусије су били предлози и сугестије супервизора за превазижење тешкоћа и проблема и  унапређење стручног рада у овој области. Размотрена је потреба увођења локалне услуге породичног сарадника, која се у процесу пилотирања показала као врло корисна, специјализованог породичног смештаја, мотивисања и обучавања потенцијалних хранитеља, специјализованог обучавања стручних радника и сарадника за рад са децом са поремећајем у понашању, креирања обука из ове области, оснивање законом предвиђених социјално-здравствених установа, унапређења сарадње са институцијама система и релевантних других система и  увођења Програма интезивног третмана и за девојчице.

Следећи стручни скуп супервизијске групе 1 ће се одржати у ЦСР Темерин.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.