Округли сто за супервизоре групе 2 у ЦСР Бач

У организацији ЦСР Бач 10.06.2020. одржана је друга групна супервизија групе 2 у 2020. години, у форми округлог стола под називом “Изазови супервизије у ЦСР у кризним ситуацијама” Присуствовали су супервизори ЦСР Апатин, Бач, Бачки Петровац, Бачка Топола, Врбас, Кула, Мали Иђош, Нови Сад, Сомбор, Србобран, Суботица, директорка и саветнице ПЗСЗ.

У првом делу супервизорка ЦСР Мали Иђош је учеснике упознала са могућим интервенцијама у кризи, теоријским концептима стреса и трауме и реализована је вежба, у којој су учесници имали прилику да дају примере из праксе у вези контратрансфера.

У другом делу супервизорка ЦСР Бач је учеснике упознала са специфичности социјалног рада и супервизије у кризним ситуацијама-у свету и код нас и реализована је вежба у којој су учесници представили изазове супервизије у кризним ситуацијама. У завршници округлог стола супервизори су у дискусији разменили искуства и проблеме, које су имали у раду, у периоду ванредног стања.

Овај стручни скуп је био квалитетно организован и реализован и размењена су драгоцена искуства из праксе. Следећи скуп супервизијске групе 2 ће организовати ЦСР Нови Сад, одељење у Беочину.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.