Oкругли сто у Геронтолошком центру Суботица

У организацији Геронтолошког центра Суботица и Покрајинског завода за социјалну заштиту 05.10.2018. одржан је стручни скуп у форми округлог стола под називом „Групни рад са особама оболелим од деменције“. Присуствовали су стручни радници из државних и приватних домова за смештај одраслих, старијих и пензионера из Суботице, Сомбора, Кањиже, Апатина, Новог Кнежевца, директорка и саветнице ПЗСЗ.

На почетку скуп су поздравили директор  Геронтолошког центра Суботице Ненад Иванишевић и директорка Покрајинског завода за социјалну заштиту Татијана Грнчарски. У наставку округлог стола  андрагошкиња и психолошкиња Геронтолошког центра Суботица упознале су учеснике са основним карактеристикама особа оболелих од деменције, специфичностима и примерима групног рада са особама оболелим од деменције и на крају је уследила дискусија у којој су учесници изнели искуства и проблеме у раду.

Остварена је успешна и корисна размена мишљења и позитивне праксе.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.