Oдржане регионалне радионице/окружни семинари „Социјална заштита у јединицама локалне самоуправе“

У сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина и Републичким заводом за социјалну заштиту одржане су пет регионалних радионица/окружних семинара на тему „Социјална заштита у јединицама локалне самоуправе“, и то у Зрењанину у Средњебанатскoм управнoм округу, у Кикинди у Севернобанатском округу, Сомбору где су се окупиле општине Севернобачког и Западнобачког округа, Новом Саду у Јужнобачком округу, и у Панчеву где су се окупили представници Јужнобанатског округа. Окружни семинари су део пројекта који реализује СКГО уз подршку Владе Швајцарске. Учесници скупа били су представници свих општина са подручја свих Округа који су доносиоци одлука и раде на пословима социјалне заштите у својим локалним заједницама. Учесницима радионице презентован је нормативни оквир који уређује обавезе и одговорности јединица локалне самоуправе у обезбеђивању социјалне заштите као и актуелни показатељи развијености и праксе на локалном нивоу у спровођењу политика и мера социјалне заштите са посебним освртом на реализацију наменских трансфера и веће међуопштинске сарадње у циљу увећања капацитета за развој социјалних услуга на нивоу локалних заједница.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.