Oдржана национална конференција „САРАДЊОМ ДО ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА – АГЕНДА 2030 – НОВИ САД“

У понедељак 30. 09.2019. у Новом Саду одржана је национална конференција „САРАДЊОМ ДО ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА – АГЕНДА 2030 – НОВИ САД“, у чијој организацији је учествовао Покрајински завод за социјалну заштиту у сарадњи са партнерима Покрајинским Секретаријатом за социјалну политику, демографију и равноправност полова, Сталном конференцијом градова и општина (СКГО), Градом Нови Сад и регионалним пројектом „Социјална права за осетљиве групе“ (СоРи), Немачке развојне сарадње, који спроводи Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Циљ конференције је био да се допринесе сензибилизацији и подизању свести о Агенди 2030 и локализацији циљева одрживог развоја (ЦОР), те да се кроз дискусију осврнемо на важне теме у овој области (различите приступе у спровођењу и праћењу Агенде 2030 и њене локализације) и представе добри примери праксе.

На конференцији  је присуствовало око 50 учесника, међу којима представници центара за социјални рад у АП Војводини и представници институција других система јавног, приватног и цивилног сектора.

Покрајински завод за социјалну заштиту као релевантна институција у социјалној области, у сарадњи са својим партнерима, има значајан допринос у остваривању ЦОР, пре свега кроз подстицај у развоју социјалних услуга, сарадњу са локалним самоуправама у овој области и подстицање мултисекторске сарадње.

 

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.