Одржана фокус група у оквиру пројекта „Подршка одрживим услугама социјалне заштите у заједници и политикама укључивања на локалном нивоу“

Директорка Покрајинског завода за социјалну заштиту Maja Miljkovic и самостална саветница за социјалну заштиту Александра Раичевић присуствоvале су фокус групи која је одржана јуче, 6. априла 2023. године у Београду.
 
Фокус група је организована ради обезбеђивања продубљеног увида у потребе за подршком ради унапређења стања у области социјалне заштите и инклузије Рома у оквиру пројекта „Подршка одрживим услугама социјалне заштите у заједници и политикама укључивања на локалном нивоу“ чија је реализација започета 16. јануара 2023. године од стране Сталне конференције градова и општина СКГО ( Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije) и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
 
Пројекат тежи побољшању ефикасности политика социјалног укључивања како би се подстакле једнаке могућности и активно учешће жена и мушкараца из најугроженијих и маргинализованих група. Реализацијом овог пројекта биће створени услови за унапређење квалитета и обима услуга социјалне заштите и подстицање инклузије угрожених група, посебно ромске популације на локалном нивоу кроз: унапређење правног и финансијског оквира, успостављање и унапређење институционалних механизама за одрживо планирање и имплементацију услуга социјалне заштите на локалном нивоу, као и локалних мера и механизама за инклузију Рома.
 

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.