Одржана друга групна супервизија групе 4 у овој години, у форми округлог стола под називом „Одсуство емпатије појединаца и институција према кориснику“

У организацији Центра за социјални рад Пећинци, дана 09. јуна 2023. године одржана је друга групна супервизија групе 4 у овој години, у форми округлог стола под називом „Одсуство емпатије појединаца и институција према кориснику“.

У првом делу супервизор Центра за социјални рад Пећинци, Бранислава Максимовић Ћускић је подсетила групу шта подразумева појам „емпатија“, које врсте емпатије постоје и које су најчешће одсобине пружаоца услуга, међу којима на првом месту спада емпатија. У другом делу, у оквиру којег су урађене две вежбе (прва и друга група супервизора) са студијама случаја за децу и  за одрасле, група је имала прилику да размењује искуства и дискутује на питање: „Које су добробити од емпатије према кориснику и које су последице одсуства емпатије?“

Организован стручни скуп је омогућио учесницима да размене искуства из праксе.

Присуствовали су супервизори из следећих Центара за социјални рад: Инђија, Шид, Рума, Ириг, Пећинци, Стара Пазова и саветнице за социјалну заштиту Покрајинског завода за социјалну заштиту Татијана Грнчарски, Наташа Милић Теофиловић и Весна Давидовић.

Следећи скуп супервизијске групе 4 ће организовати Центар за социјални рад Сремска Митровица крајем септембра, односно почетком октобра месеца.

 

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.