Одржана четврта групна супервизија групе 3 у овој години, у форми округлог стола под називом „Стрес код стручних радника у центрима за социјални рад“

У организацији Центра за социјални рад Алибунар, дана 18. децембра .2023. године одржана је четврта групна супервизија групе 3 у овој години, у форми округлог стола под називом „Стрес код стручних радника у центрима за социјални рад“.
 
Група супервизора је имала прилику да размењује лична и професионална искуства након практичних вежби за смањење стреса и примене упитника за самопроцену количине стреса и физиолошких симптома стреса.
 
Стручном скупу присуствовали су супервизори из следећих Центара за социјални рад: Опово, Ковин, Ковачица, Вршац, Панчево, Зрењанин, Бела Црка, Ковин, Пландиште и саветнице за социјалну заштиту Покрајинског завода за социјалну заштиту Татијана Грнчарски, Наташа Милић Теофиловић и Весна Давидовић.
 
Следећи скуп ове супервизијске групе ће организовати Центар за социјални рад Вршац у марту месецу 2024. године.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.