Oдржан је округли сто за водитеље случаја са супервизијском лиценцом

У организацији Центра за социјални рад Града Новог Сада и уз подршку Покрајинског завода за социјалну заштиту, дана 29. новембра 2023. године одржан је округли сто за водитеље случаја са супервизијском лиценцом.
 
Тема округлог стола била је: “Потребе водитеља случаја у односу на супервизора у поступцима сталне старатељске заштите над одраслим и старим лицима” и припремљена је од стране водитеља случаја у Служби за одрасле и старе у Центру за социјални рад Града Новог Сада, Марије Петровић, социјалног радника и Данијеле Милинков, психолога, уз подршку Душанке Марељ, психолога.
 
Учествовали су водитељи случаја који имају супервизијску лиценцу из следећих центара за социјални рад: Суботица (3 водитеља случаја), Зрењанина (3 водитеља случаја) Рума (2 водитеља случаја), Сремска Митровица (1 водитељ случаја) и саветнице за социјалну заштиту из Покрајинског завода за социјалну заштиту Татијана Грнчарски, Наташа Милић Теофиловић и Весна Давидовић.
 
Округли сто је био квалитетно организован и успешно реализован. Следећи скуп ове супервизијске групе ће организовати Центар за социјални рад Суботица.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.