Одржан дводневни састанак Радне групе за израду текста предлога Правилника о изменама и допунама Правилника о хранитељству

У Врњачкој Бањи од 03. 02. до 04. 02. одржан је трећи по реду , дводнодневни састанак Радне групе за израду измена и допуна Правилника о хранитељству. Представница Покрајинског завода за социјалну заштиту као члан Радне групе учестовала је и на овом састанку на ком су анализирани сви достављени предлози за измену или допуну овог подзаконског акта и усаглашаван текст предлога новог Правилника о хранитељству. Радна група формирана је одлуком министра за бригу о породици новембра 2021. године и чине је, поред представника два Министарства (Министарства за бригу о породици и Министарства за рад, запошљавање борачка и социјална питања) и представници релевантних установа социјалне заштите и организација.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.