Међународни дан социјалне правде

Међународни дан социјалне правде се обележава сваке године 20. фебруара како би се подигла свест о важности промовисања праведности и једнакости широм света.

Социјална правда подразумева поштовање основних људских права и једнакост у приступу ресурсима, без обзира на друштвени статус, расу, пол или друге факторе.

Промовисање социјалне правде је кључно за остваривање циљева одрживог развоја, као што су смањење сиромаштва, заштита животне средине и унапређење економског просперитета.

За постизање социјалне правде, потребно је да сви друштвени слојеви заједнички раде на изградњи праведнијег и једнаког друштва, које осигурава приступ здравственој заштити, образовању, сигурном стамбеном простору, радним местима и другим ресурсима, без обзира на друштвени статус.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.