Едукација без провере знања за супервизоре у ЦСР Алибунар

У организацији ЦСР Алибунар 27.02.2018. одржана је прва групна супервизија групе 3 у 2018. години у форми едукације без провере знања под називом „Подршка супервизора у изради Налаза и мишљења водитеља случаја“. Присуствовали су супервизори  ЦСР Алибунар, Опово, Вршац, Панчево, Ковин, Ковачица, Пландиште, директорца и саветница ПЗСЗ.

На почетку скуп је поздравио директор ЦСР Алибунар Зоран Пребирачевић. У првом делу супервизорка ЦСР Алибунар је упознала учеснике са правилима сачињавања и структуром налаза и мишљења водитеља случаjа и наводила је примере, проблеме и дилеме из сопствене стручне праксе. У наставку се дискутовало о позитивним искуствима у изради налаза и мишљења.

У другом делу супервизори су учествовали у вежби – рад у групама, задатак је био да наведу елементе налаза и и мишљења у поступцима вршења родитељског права, изрицања мере деци и младима са проблемом у понашању и у сукобу са законом и насиља у продици.

Остварена је успешна и корисна размена мишљења и позитивне праксе.

Следећи стручни скуп супервизијске групе 3 ће се одржати у ЦСР Панчево.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.