Едукација без провере знања за стручне раднике из установа за смештај одраслих и старијих у АП Војводини у Дому за одрасле „Свети Василије Острошки – Чудотворац“ Нови Бечеј

У сарадњи са Домом за одрасле „Свети Василије Острошки – Чудотворац“ Нови Бечеј ПЗСЗ је 31.10.2019. реализовао едукацију без провере знања на тему „Тимски рад у установама за смештај одраслих и старијих корисника“. Поред домаћина учествовали су представници Геронтолошког центра Зрењанин, Геронтолошког центра Вршац, Геронтолошког центра Бечеј, Дома за смештај одраслих и старијих “Фениx” Падина, Дома за старе “ГОЛД СТАР” Ковачица, Дома за старе „Старчевић“ Зрењанин, Дома за старе „Мисерикордиа“ Кикинда и ПЗСЗ-а. На почетку скупа учеснике је поздравила директорка Дома за одрасле „Свети Василије Острошки – Чудотворац“ Нови Бечеј Љиљана Богнић.
У првом делу су саветнице ПЗСЗ представиле теоријски концепт тима, тимског рада и тимских улога а у другом делу је аксенат је био на примени тимског рада у установама за смештај одраслих и старијих корисника. Учесници су имали прилике да примене стечено знање у две занимљиве вежбе. Остварена је успешна и корисна размена мишљења и позитивне праксе стручних радника установа за смештај одраслих и старијих корисника на тему тимског рада.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.