Едукација без провере знања за стручне раднике из установа за смештај деце са сметњама у развоју, ментално недовољно развијене особе и душевно оболелa лица у АП Војводини

У сарадњи са Дом за децу ометену у развоју „Колевка“ ПЗСЗ је реализовао едукацију без провере знања на тему „Тимски рад у установама за смештај корисника“ 17.05.2019. Поред представника из „Колевке“ учествовали су представници Дома за душевно оболела лица „1. октобар“ Стари Лец, Дома за ментални недовољно развијене „Отхом“ Стара Моравица, за смештај душевно оболелих лица “Василије Острошки” Нови Бечеј, Дома за лица ометена у менталном развоју „Срце у Јабуци“, Дома за децу и младе ометене у развоју “Ветерник“ Дома за душевно оболела лица „Чуруг“и Дома слепих „Збрињавање“.  На почетку скупа учеснике је поздравио директор „Колевке“ Ненад Козомара.

У првом делу су саветнице ПЗСЗ представиле теоријски концепт тима и тимског рада а у другом делу је аксенат је био на примени тимског рада у установама за смештај корисника.

Остварена је успешна и корисна размена мишљења и позитивне праксе.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.