Друга групна супервизија групе 2 – Центар за социјални рад Мали Иђош

У организацији Центра за социјални рад Мали Иђош 10.11.2021. одржана је друга групна супервизија групе 2 у 2021. години, у форми округлог стола под називом „Улога супервизора у висококонфликтним разводима“.

У првом делу супервизорка Центра за социјални рад Мали Иђош Илдико Нађ Мељкути Кишковач је учеснике упознала са теоријским концептима развода, врстама равода и висококонфликтним разводима. У наставку учесници су имали прилику да у дискусији размене своја искуства и дилеме.

У другом делу супервизорка Центра за социјални рад Мали Иђош је говорила о основним елементима процеса отуђења детета и видовима манипулације отуђујућег родитеља и примерима добре праксе супервизора у непосредном раду са водитељима случаја. У завршници округлог стола супервизори су у дискусији разменили искуства у раду са овим видом нарушавања односа детета и родитеља.

Присуствовали су супервизори Центра за социјални рад Врбас, Апатин, Бачка Топола, Мали Иђош, Србобран, Сомбор, Бач, Нови Сад, одељење Беочин, Суботица, саветнице за социјалну заштиту Татијана Грнчарски и Наташа Милић Теофиловић и саветница за професионалну обуку Весна Давидовић из Покрајинског завода за социјалну заштиту.

Следећи округли сто супервизијске групе 2 ће организовати Центар за социјални рад Бачка Топола.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.