Анaлиза – Неговатељ у систему социјалне заштите

Позивамо вас да прочитате нову Анализу Покрајинског завода за социјалну заштиту – Неговатељ у систему социјалне заштите.
 
Анализа неговатеља у систему социјалне заштите, базирана је на деск анализи и релевантних закона и подзаконских аката и других прописа који су у вези са радним местом неговатеља у установама социјалне заштите за домски смештај корисника, као и анализи резултата истраживања које је Покрајински завод за социјалну заштиту спровео у циљу сагледавања квалификационе структуре и обучености запослених на радном месту неговатеља у установама за домски смештај корисника у Аутономној покрајини Војводини.
 
Циљ анализе је да се из различитих углова сагледа радно место неговатеља, да опис квалификације неговатеља, сагледа број ангажованих неговатеља/ица у установама социјалне заштите, њихова квалификациона структура али и обученост.
 

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.