Анализа родне осетљивости домског смештаја деце и младих са територије Аутономне Покрајине Војводине

Покрајински завод за социјалну заштиту у циљу сагледавања пружања услуге домског смештаја са аспекта родне осетљивости, окончао је у 2021. години анализу родне осетљивости домског смештаја деце и младих са територије Аутономне Покрајине Војводине. Циљ анализе је био сагледавање актуелног стања услуге домског смештаја са аспекта родне осетљивости и давање препорука за увођење и унапређење родне перспективе.

„Родна равноправност је концепт који значи да сва људска бића имају слободу да развијају личне способности и праве изборе без ограничења наметнутих строгим родним улогама; да се различито понашање, жеље и потребе жена и мушкараца у једнакој мери узимају у обзир, вреднују и подржавају“

Више на ову тему можете прочитати: ОВДЕ

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.