Округли сто за супервизоре у ЦСР града Новог Сада

Уорганизацији ЦСР града Новог Сада 26.04.2015. одржана је трећа групна супервизија групе 5 у форми округлог стола под називом: “Породични смештај одраслих и старих лица“. Присуствовале су супервизорке  ЦСР Суботица, ЦСР града Новог Сада и саветница ПЗСЗ.
Супервизорка ЦСР Града Новог Сада је у првом делу округлог стола  упознала учеснике са услугом породичног смештаја за одрале и стара лица. Укратко је представљен циљ, врсте породичног смештај, стандарди стручног поступка, процена подобности пружаоца услуге, планирање, праћење и вођење евиденције. У завршници овог дела истакнуте су препреке, тешкоће,  ризици и ускуства из праксе, када је у питању породични смештај за одрасле и старе.
У другом делу сагледана је улога супервизора у процесу пружања услуге и размењена су  искуства и  изазови  у непосредном раду.
Атмосфера у групи је била радна и креативна и исказано је задовољство оствареним резултатима. Подржана је иницијатива да се закључци са овог округлог стола пошаљу Комори социјалне заштите. Следећи стручни скуп супервизијске групе 5 ће се одржати у ЦСР Суботица.

 

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.