Едукација без провере знања за супервизоре ЦСР Шид

Edukacija

У организацији ЦСР Шид 06.06.2017. одржана је друга групна супервизија групе 4 у 2017. години у форми едукације без провере знања под називом „Улога супервизора у откривању и отклањању предрасуда као фактора ризика у раду центра за социјални рад“.
Присуствовали су супервизори  ЦСР Ириг, Сремска Митровица, Рума, Пећинци, Стара Пазова, Шид, Инђија и саветнице ПЗСЗ. Супервизоре је поздравио директор ЦСР Шид Дејан Логарушић.
Супервизор ЦСР  Шид је учеснике упознао са теоријским концептима предрасуда (појам и карактеристике, услови јављања и ширења предрасуда). Презентација је употпуњена великим бројем  конкретних примера из праксе.
У другом дела учесници су упознати са начинима како се борити против предрасуда и отворена је квалитетна дискусија о искуствима и дилемама у погледу предрасуда у центрима за социјални рад.
Овај стручни скуп је био квалитетно организован и реализован. Следећи стручни скуп супервизијске групе 4 ће се одржати у ЦСР Инђија.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.