Завршнa конференција пројекта „Стварање толеранције и разумевања према ЛГБТ популацији у српском друштву“

Представнице Пoкрајинског завода за социјалну заштиту су 10.02.2017. године  у Палати Србије присуствовале завршној конференцији пројекта „Стварање толеранције и разумевања према ЛГБТ популацији у српском друштву“, који је финансирало Министарство спољних послова Краљевине Норвешке, а реализовала је Канцеларија за људска и мањинска права Владе Републике Србије у сарадњи са организацијом цивилног друштва Асоцијација “ДУГА” из Шапца.
На конференцији се говорило о положају ЛГБТ особа у Србији, као и о  значају обука за  запослене из система социјалне заштите из ове области како би се допринело разумевању ЛГБТ популације и унапредио положај и заштита права ЛГБТ особа.

Кроз пројекат, на коме је Асоцијација ДУГА  организовала тренинге за запослене из система социјалне заштите прошло је 1679 особа (38% од свих стручних радника), из 146 центара за социјални рад  и 3 центра за породични смештај и усвојење на територији Републике Србије.  Асоцијација ДУГА је потписала Меморандум о сарадњи са 97 центара за социјалниу рад и успоставила непосредну сарадњу у раду на конкретним предметима. Ова сарадња је представљена и на завршној конференцији кроз приказ студија случаја на којима су поред стручног поступка показали и успешну сасрању са Асоцијацијом ДУГА. У току 2016 године Асоцијација ДУГА је имала 18 заједниèких слуцајева са ЦСР, позиви су били иницирани од струцних радника ЦСР, у циљу давања подршке ЛГБТ адолсецентима.

Стручни радници из ЦСР пролазећи основни и напредни тренинг за рад са ЛГБТ особама проширили су  знања и вештине о  приступу у раду са ЛГБТ особама, смањили предрасуде и ставове према овим особама и сагледали њихове животне приче из једне нове перспективе, што њима као и њиховим породицама омогућило да на територији целе Србије кроз систем социјалне заштите користе услуге: социјалних радника, правника, психолога и педагога  који су унапредили своја стручна знања у раду са ЛГБТ популацијом.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.