Завршна конференција “Породични смештај као подршка биолошкој породици”

У Хотелу М у Београду, 27.04.2017 године у организацији Покрајинског завода за социјалну заштиту одржана је завршна конферција у склопу пројекта који је Покрајински завод  реализовао у партнерству са УНИЦЕФ-ом, уз подршку Министарства за рад запошљавање борачка и социјална питања „Развој сродничког хранитељства, подељене бриге за децу са сметњама у развоју и културно компетентне праксе у социјалом раду“.
На самом отварању присутнима се обратио државни секретар Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Владимир Илић који је истакао досадашње резултате Министарства у развоју хранитељства али и потребе и настојања развоја разлититих облика подршке и услуга биолошкој породици.
Потом су присутне испред организатора и носиоца пројекта поздравили вд директорка  Покрајинског завода Татијана Грнчарски, а потом представница УНИЦЕФ-А гђ-а  Катлин Брашић.
Конференција се одржала кроз три блока, тј. теме. У првом делу представљен је Водич за културно компетенту праксу, искуства у реализације обука за примену водича као и контекст промишљања о културно компетентној пракси у социјалној заштити. У другом делу представљена је услуга повремени породични смештај за децу са сметњама у развоју и у трећем блоку представљене су смернице за сродничко хранитељство.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.