“ВОЂЕЊЕ СЛУЧАЈА У ЦЕНТРИМА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД”

“ВОЂЕЊЕ СЛУЧАЈА У ЦЕНТРИМА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД”

Обука је одржана у Републичком заводу за социјалну заштиту у Београду.
Циљеви обуке :
– Унапређење квалитета рада у центрима за социјални рад кроз стицање знања и вештина за спровођење методе вођења случаја у стручном раду уз остваривање партиципације корисника.
– Усвајање знања за спровођење стручног поступка у свим фазама рада
– Усвајање знања за сагледавање корисничке перспективе кроз концепт потреба
– Разумевање потребе партиципације корисника
– Стицање знања и вештина за остваривање сарадничког односа са корисником
– Стицање знања и вештина за мотивисање корисника за партиципацију
– Препознавање критичних подручја могућег сагоревања у раду
– Превенција и умањење сагоревања кроз квалитетно спровођење стручног поступка.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.