Трећа групна супервизија групе 4 – округли сто под називом „Реализација подржавајуће функције супервизије – изазови из праксе“

У организацији Центра за социјални рад Сремска Митровица, дана 07.10.2022. године одржана је трећа групна супервизија групе 4 у овој години, у форми округлог стола под називом „Реализација подржавајуће функције супервизије – изазови из праксе“.

У првом делу супервизор Центра за социјални рад Сремска Митровица, Иван Васиљевић, дипломирани социјални радник, је упознао групу са значајем подржавајуће супервизијске функције у превенцији професионалног изгарања, најчешћим тешкоћама у раду водитеља случаја и врстама подршке у оквиру ове функције. У другом делу, у оквиру којег је такође урађена вежба која је подразумевала симулацију улога супервизора и водитеља случаја, група је имала прилику да размењује искуства и дискутује на тему саморефлексије (подстицање саморефлексије, значај рефлексивног испитивања).

Организован стручни скуп је омогућио учесницима да размене искуства из праксе.

Присуствовали су супервизори из следећих Центара за социјални рад: Инђија, Шид, Рума, Ириг, Пећинци, Стара Пазова и саветнице за социјалну заштиту Покрајинског завода за социјалну заштиту Татијана Грнчарски, Наташа Милић Теофиловић и Весна Давидовић.

Следећи скуп супервизијске групе 4 ће организовати Центар за социјални рад Шид у новембру месецу.

 

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.