Трећа групна супервизија групе 1 у 2022. години – округли сто под називом „Водитељ случаја – супервизор, добитник – добитник“.

У организацији Центра за социјални рад Темерин, дана 04.10.2022. године одржана је трећа групна супервизија групе 1 у 2022. години, у форми округлог стола под називом „Водитељ случаја – супервизор, добитник – добитник“.

У првом делу супервизорка Центра за социјални рад Темерин Сандра Ковачевић Тасовац је водила интерактивну радионицу која је имала за циљ упознавање са процесом преговарања. У другом делу су помоћу ПП презентације представљени основни елементи преговарања, врсте преговарача, резултати преговарања, процеси комуникације и примена преговарања у социјалној заштити.

Овај стручни скуп је био квалитетно организован и реализован и размењена су драгоцена искуства из праксе.

Присуствовали су супервизори Центара за социјални рад Бачка Паланка, Житиште, Кикинда, Бечеј, Чока, Темерин, Нова Црња и Жабаљ, Тител и саветнице Покрајинског завода за социјалну заштиту Татијана Грнчарски, Наташа Милић Теофиловић и Весна Давидовић.

Следећи скуп супервизијске групе 1 ће организовати Центар за социјални рад Сента.

 

 

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.