„Тимски рад у установама за смештај одраслих и старијих корисника“

Едукација без провере знања „Тимски рад у установама за смештај одраслих и старијих корисника“ у Геронтолошком центру Суботица

У сарадњи са Геронтолошким центром Суботица ПЗСЗ је реализовао едукацију без провере знања на тему „Тимски рад у установама за смештај одраслих и старијих корисника“ 26.02. и 28.02. 2020 за укупно 32 запосленa.

У првом делу едукације су саветнице ПЗСЗ представиле теоријски концепт тима и тимског рада а у другом делу је аксенат је био на примени тимског рада у установама за смештај одраслих и старијих корисника. Реализоване су две вежбе у којима су чесници имали прилике да примене стечена знања. Остварена је успешна и корисна размена мишљења и позитивне праксе стручних радника и сараднике Геронтолошког центра Суботица на тему тимског рада.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.