„ Супервизија у ЦСР – одговорност, ауторитет и конфликти“.

У организацији Центра за социјални рад Сента, дана 21.12.2022. године одржана је четврта групна супервизија групе 1 у овој години, у форми округлог стола под називом: „ Супервизија у ЦСР – одговорност, ауторитет и конфликти“.

 

Округли сто био је подељен на четири тематска дела. У првом делу супервизорка Центра за социјални рад Сента, Леона Нађ Торма, дипломирани психолог, је упознала групу са одговорностима супервизора у фазама стручног усавршавања водитеља случаја. У другом делу округлог стола, супервизори су имали прилику да се подсете конфликата, односно извора конфликата у супервизисјком процесу и да размењује професионална искуства путем дискусује. Даљи рад групе односио се на размену професионалних искустава и ставова на две теме, које су се односиле на моћ ауторитета као извора конфликата и стилове понашања у конфиктним ситуацијама.

 

Присуствовали су супервизори из следећих Центара за социјални рад: Житиште, Нова Црња, Нови Бечеј, Чока, Бечеј, Жабаљ и Тител, Кањижа и Кикинда и саветнице за социјалну заштиту Покрајинског завода за социјалну заштиту Татијана Грнчарски Весна Давидовић, Наташа Милић Теофиловић.

 

Следећи скуп супервизијске групе 1 ће организовати Центар за социјални рад Кањижа у другој половини фебруара наступајуће године.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.