Центар за социјални рад Града Новог Сада

25. 02. 2021. у Центру за социјални рад Града Новог Сада, Покрајински завод за социјалну заштиту је организовао састанак са стручним радницима
Центра за социјални рад Града Новог Сада, Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад и Дома за децу и омладину „Мирослав Антић – Мика“ у Сомбору на коме је координирао планирањем активности на заштити малолетне деце у њиховој надлежности.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.