Стручна посету Центру за пружање локалних услуга социјалне заштите Града Кикинде

Покрајински завод за социјалну заштиту је 05. 05. 2022. године реализовао стручну посету Центру за пружање локалних услуга социјалне заштите Града Кикинде са циљем упознавања са просторним условима, организацијом и стручним радом у овој јединственој установи у АП Војводини.

Установа је основана од стране Града Кикинде 2014. године, пружа услугу дневног боравка за децу, младе и одрасле са сметњама у развоју, капацитета 30 корисника и услугу лични пратилац детета за 40 корисника.

Поред испуњености структуралних стандарда Установа има и додатне садржаје који доприносе побољшању психофизичког стања корисника а то су сензорна соба, слана и бела соба, и низ других садржаја који доприносе унапређењу квалитета живота корисника у својој средини кроз одржавање и развијање социјалних психолошких и физичких функција и вештина како би се у што већој мери оспособили за самосталан живот (простор за рехабилитационе активности, музичку собу, пластеник и др).

Центар за пружање локалних услуга социјалне заштите у погледу инфраструктуре, организације рада, доступних програмских активности, ангажованог особља представља пример добре праксе у обезбеђивању услуга социјалне заштите у заједници и висок ниво одговорности локалне самоуправе према најрањивијим категоријама становништва.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.