Стручна посета Центру за породични смештај и усвојење Суботица са циљем пружања стручне подршке по захтеву установе

Дана 10. 05. 2022. године представници Покрајинског завода за социјалну заштиту: директорка Маја Миљковић и саветници за социјалну заштиту: Лајчо Чабрић и Маја Думнић реализовали су стручну посету Центру за породични смештај и усвојење Суботица са циљем пружања стручне подршке по захтеву установе.

На састанку са стручним радницима Установе, анализиране су интерне процедуре и поступања приликом смештаја детета у хранитељску породицу као ​ и премештаја детета у другу хранитељску породицу. Разговарано је о важности припреме детета и хранитељске породице за смештај и о потреби промоције и популарисања ургентног хранитељства.

Указано је на примере добре праксе појединих локалних заједница у обебеђивању потребних ресурса за реализацију ургентног породичног смештаја и на ​ могућности за развој ове услуге у Граду Суботици и Северобачком округу.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.