„Стручна подршка ПЗСЗ супервизорима у центрима за социјални рад у АП Војводини“

Девета трибина за супервизоре из центара за социјални рад са територије АП Војводине је одржана у организацији Покрајинског завода за социјалну заштиту 23.01.2019. године у великој сали у згради Вода Војводине у Новом Саду.

Циљ трибине је био да се размене искуства и добра пракса супервизораНа трибини су присуствовали директорица Завода Татијане Грнчарски, саветнице Завода и супевизори из центара за социјални рад у АПВ. На почетку скупа учеснике је поздравила директорица Завода и упознала учеснике са садржајем трибине.

У првом делу представници сталних група супервизора су имали прилику да на основу ставова чланова својих група, представе закључке о постигнутим резултатима реализованих стручних скупова. Представљена је анализа рализованих стручних тема, истакнуте су предности и мањкавости рада група супервизора у 2018. години и предложени су могући начини унапређења сарадње са Заводом у 2019. години. Посебно је наглашен проблем планирања рада и извештавања супервизора у контексту тренутне организације посла. Врло упечатљив је био осврт на позицију и значај супервизије у нашем систему, могућности и ограничења њеног даљег развоја и отворена су многа питања, која се у вези тога намећу.

У другом делу представљене су реализоване активности стручне подршке ПЗСЗ супервизорима у 2018. године, преглед тема стручних скупова сталних група супервизора, просечна присутност супервизора по групама у 2018. години и резултати евалуације, која је реализована на трибини 2018. године. Учесници су упознати са основним информацијама о обукама без провере знања за супервизоре „Извештавање супервизора“ и „Мотивација за рад у центрима за социјални рад“, које ће Завод реализовати у 2019. години.

У завршници трибине супервизорка ЦСР Панчево упознала је учеснике са духовитим омашкама у комуникацији запослених и корисника у центру за социјални рад Панчево.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.