Стратегија деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници​ за период 2022-2026. године

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања уз подршку Немачке организације за међународну сарадњу – ГИЗ​ отпочело је процес израде Акционог плана за Стратегију деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници​ за период 2022-2026. године.

За израду Акционог плана, формирана је радна група у чијем су саставу представници државних органа, установа у систему социјалне заштите и организација цивилног сектора које су активно укључене у процес израде наведеног документа јавне политике.

Први састанак радне групе, а ком је присуствовала и директорка Покрајинског завода за социјалну заштиту, Маја Миљковић, одржан је од 29.6.- 01.07.2022. године.

Стратегија деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници у систему социјалне заштите је усаглашен систем мера, услова и инструмената јавне политике које Република Србија треба да спроведе како би се спречила институционализација, односно смањио број грађана који користе услуге домског смештаја. Стратегија треба да омогући развој услуга социјалне заштите у заједници, што ће допринети да корисници система социјалне заштите којима је потребна интензивнија подршка већину својих потреба задовољавају у природном окружењу. Примарно је усмерена ка особама са интелектуалним и менталним тешкоћама које су у највећем ризику од институционализације и социјалног искључивања.

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.