Скупштина Удружења стручњака за подршку деци и породици ФИЦЕ Србија

Представница Покрајинског завода за социјалну заштиту, саветница за социјалну заштиту Маја Думнић присуствовала је Скупштини Удружења стручњака за подршку деци и породици ФИЦЕ Србија, а која је одржана дана 14. 04. 2022. године у просторијама Центра за за заштиту одојчади, деце и омладине у Београду.

ФИЦЕ Србија је стручно удружење које окупља установе и организације које се баве заштитом деце и породица: центара за социјални рад, установа за смештај деце и младих и центара за породични смештај и усвојење. Мисија удружења које је основано пре скоро 20 година је подршка деци и породици, развој професионалних компетенција запослених у домену бриге о деци и породици као и развој социјалних услуга и недостајућих сервиса за децу и породицу у локалној заједници.

Поред избора чланова Управног и Надзорног одбора , као и усвајања извештаја о раду и програма рада Удружења, састанак је био прилика да установе и организације чланице размене актуелне информације о реализованим активностима и кључним изазовима са којима се сусрећу у раду са децом, младима и породицама.

 

Најновије вести

Имате неко питање?

Можете нас контактирати уколико имате било какво питање, недоумицу или можда предлог.